Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır

Trafik kazasında açılan manevi tazminatın belirlenmesi aşaması maddi tazminatlara öre çok daha zor ve karmaşık bir şekilde karşılaşıyor.

Trafik kazalarında manevi tazminat nasıl hesaplanır konusu manevi tazminat açmak isteyen kişilerin en çok merak ettikleri ve bilgi sahibi olmak istedikleri konu oluyor. Manevi tazminatın hesaplanması maddi tazminata göre odlukça farklı oluyor. Bu nedenle manevi tazminatın hesaplanması konusu oldukça hassas ve profesyonel bir şekilde sağlanıyor.

Manevi Tazminat Belirleme Kriterleri

Ölümlü yada yaralanma ile sonuçlanan trafik kazaları sebebiyle açılan manevi tazminat davalarında belirlenen manevi tazminatın amacı zarara uğrayan kişilerde adaletli bir huzur duygusunu hissetmesi oluyor. Belirlenen manevi tazminat oranı aynı zamanda, davacı için zenginleşme aracı olacak meblağlarda olmaması gerekiyor. Mahkeme manevi tazminat talepleri ile ilgili kararlarını verirken yaşanılan kaza sebebiyle hissedilen acı ve üzüntünün kısmen de olsa ortadan kaldırılmasını amaç ediniyor. Mahkemelerce manevi tazminatı belirlerken dikkate alınan hususlar ise şu şekildedir;

 • Oluşan kaza durumunun önemi ve büyüklüğünü,
 • Kişilik hakları zarar gören tarafın, ekonomik ve sosyal durumu ve bu olaydan ne derecede olumsuz etkilendiği,
 • Trafik kazasında kusurlu olan kişilerin ne derece de kusurlu oldukları, güncel ekonomik ve sosyal konumları,
 • Tarafların sahip olduğu sıfatlar, bulundukları makamlar ve ekonomik durumlarının tespiti,
 • Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulları,
 • Olayın kamuoyunda sahip olduğu ağırlık ve tarihi,
 • Ülke ekonomisini an anda satın alma gücünü göz önünde bulundurması gerekir.

Manevi Tazminat Miktarında Hakkaniyet

Ülkemizde mahkemeler genel itibari ile verdikleri sembolik manevi tazminatlar işle davacıların mağdur edildikleri görülüyor. Yerel mahkemelerce trafik kazaları nedeniyle manevi tazminat dava taleplerinde güncel emsal Yargıtay kararlarına göre karar vermedikleri görülüyor. Bu anlamda verilen manevi tazminat miktarlarının;

 • Adalete uygun şekilde belirlenmesi,
 • Kişilik haklarını olumsuz etkileyen durumların, tazminat miktarı arasında yasalarca belirlenen dengenin kurulması,
 • Bir tarafın haksız yere daha da zenginleşmesine olanak vermeyecek miktarların belirlenmesi,
 • Ölçülülük ilkesi ile birebir uyumlu, manevi tazminatın ruhuna uygun miktarların belirlenmesi,
 • Zarar uğrayan kişilerin manevi zararlarını giderici etkisinin kişinin gerçek anlamda duyduğu üzüntüyü aşağı seviyelere çekecek oranda olması gerektiği,
 • Uğranılan manevi zararın gerçek anlamda giderilmesine yönelik, duyulan üzüntüyü hafifletici oranda olması,
 • Zarara uğrayan kişilerde manevi huzuru yeterli seviyelere çıkarmayı sağlayacak miktarda olmalıdır,
 • Olayın manevi boyutunun hafife alınmayarak kişide uzun vadede sağlayacak manevi yıkımın giderilmesini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.
 • Verilen manevi tazminat miktarlarının kişilerin manevi hazzını sağlayacak düzeyde ve ayrıca olumsuz fiili uygulayan kişiler için gelecekte önemli bir caydırıcılık sağlayacak seviyede olması gerekiyor.
 • Ayrıca her iki taraf içinde kendi ekonomik ve sosyal seviyelerini sarsmayacak bir orantının sağlanması gerekiyor.