İş Kazası Tazminatı

Çok sık şekilde görülen iş kazalarında tazminat hakkı bazı durumlarda verilmektedir.  Yasanın ilgili kanunu doğrultusunda iş kazası tazminatı belirlenecektir.

Tanım Açısından İş Kazası Tazminat Davası            

İş kazası nedeniyle açılan tazminat davası, işçilerin zarar görmesi akabinde başlayan bir süreci işaret eder. İş nedeniyle oluşan bu durum bazen yaralanma bazen de ölümlü sonuçlanabilmektedir. İşçiden sorumlu işveren, işçilerin kendisine ya da yakınlarına tazminat ödemektedir.

Maddi manevi ödenecek olan tazminatta dava açan tarafın gerekçelerinin belirtilen şartlara uygun olması gerekmektedir. İş kazası tazminat davası konusunda işçiler, aynı anda birçok firmaya karşı dava açma potansiyeline sahiptir. Çünkü anlaşmalar birden fazla firmayla bağlıysa bu durumda sorumlu olan işverenler de zarara neden olur.

İş Kazası Sayılan Haller  

İş kazası tazminat davası hangi durumlar için geçerli sorusu birçok çalışan için önem teşkil etmektedir. Sosyal Sigortalar Kanunu bu noktada ayrıntılı bilgileri vermektedir:

  • Yeni doğum yaparak emzirme zamanını kullanan kadın işçiler bu süre içinde kaza durumu yaşarsa iş kazası olarak değerlendirilir.  Yani tazminat davası açılabilir.
  • İşçi, bir iş yerindeyken fiziksel ve ruhsal açıdan bir zarara uğrarsa iş kazası geçirmiş olur.
  • Bir işverene bağlı olarak işçi, kendi adına çalışıyorsa, bu sırada tüm olaylar iş kazası niteliği taşımaktadır.
  • İşçinin gördüğü zararın nasıl olduğunun önemi yoktur. Yaralanma ve ölme durumlarının geçtiği yer işverene ait çalışma alanı olduğu için tazminat davasına konu olabilir.
  • Bir işçi iş yerinde kalp krizi geçirse bile yer olarak işverene ait bölgede olduğu için iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir.
  • Bir işçi, görevlendirildiği için başka bir yere gönderilmişse, bu süre içinde asıl işi yapamaz haldeyken maruz kaldığı çeşitli eylemler de tazminat davası için konudur.
  • İşveren tarafından temin edilen bir taşıtla işe gidip gelen kişi, yolda kaza geçirdiği veya başına bir şey geldiği zaman bu iş kazası olarak değerlendirilecektir.

İş Kazasıyla Hangi Mahkeme İlgilenir?

İş kazasıyla ilgilenen mahkeme yerleşim yerindeki mahkemelerdir. Dava açıldığı zaman hangi yerel mahkeme yetkiliyse o tazminat davasıyla ilgilenecektir. Bazı hallerde birden fazla yerel mahkeme de yetkili olabilir. Eğer iş kazasına uğrayan kişi ölmüşse, davacı yakınlarının bulunduğu yerel mahkeme davadan sorumludur.

İş Kazasında Manevi Tazminat 

İş kazasında manevi tazminat davasında davacı taraf, gerekli şartları yerine getirdikten sonra yetkili mahkeme tarafından incelemeye alınır ve belgelere göre bir miktar belirlenir. Dosya içerisindeki belgelerin incelenmesi akabinde ilgili kurum iş kazası onayı verdikten sonra tazminat alımı olur.  Davalı işverenin kusur durumu, iş görmezlik oranları gibi detaylar bu manevi tazminat detaylarında önemli belirleyicilerdir. İşçinin zararı ne kadar çoksa verilecek tazminat da bu kadar çok olacaktır. İşveren sorumluluğunda oluşan durumlar nedeniyle her iki taraf da gerekli önlemlerin farkında olmalıdır.