İşgücü Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşgücü kaybı tazminatı alabilmek için bu alana yönelik olarak ifade edilen iki tür uygulama vardır.

Bunların her birine yapılan işlemler farklılık gösterebilir.

İşgücü kaybı tazminatı konusunda uygulanan ilk yöntem beden gücünde eksilme olan kişinin kazançlarında herhangi bir kayıp yaşanmasa bile bu işi yapan diğer

kazançlarına göre iş için daha fazla efor harcığı durumlar göz önünde bulundurulur. Bu durum güç ya da efor kaybı tazminatı olarak bilinir.

Tazminat isteyebilecek durumda olan kişiler herhangi bir işte çalışmasalar bile günlük yaşamlarını devam ettirirken güç kaybı nedeniyle

zorluk çekiyorlarsa bu da tazminat alabilme hakkını doğuracaktır. Bu konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi Yargıtay’ın ilgili kararında yer almaktadır.

İşgücü Kaybı Tazminatı

İşgücü kaybı tazminatı ile ilgili tüm işlemler Yargıtay tarafından benimsenen uygulamalara göre yapılır.

Bu tazminatın alınabilmesi için illaki kişinin gelir durumunda eksilme olmasına gerek yoktur, beden gücünde eksilme olan kişiler de bu tazminattan yararlanabilir.

Tazminat sürecinde çalışılamayan dönemlerde yaşanan kayıplara engel olunabilmesi için işgücü kaybı tazminatı işlemlerinin uzman kişiler tarafından sürdürülmesi tavsiye edilir.

Bu işlemler kapsamında resmi belgeler ile kanun mevzuatları dikkate alınmakta olup bunlara göre işlem yapılır.

İşgücü Kaybı Tazminatı Hesaplaması

İşgücü kaybı tazminatı hesaplaması için bu olayla ilgili hesaplanmış olan tazminat dikkate alınır.

Bu tazminatı belirleyen şartlar arasında ise davalı olan kişinin kusur oranlarının giderilmesi,

alınmış rapor zamanları, olay ve doğum tarihlerinin belirlenmesi, asgari geçim indirimi, olayın meydana geldiği zaman, aktif çalışma süresinin belirtilmesi gibi durumlar dikkate alınır.

Bunlara ek olarak gelecek aktif ve pasif dönemleri ile ilgili gerekli tüm tespitlerin de eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir.

İşgücü Kaybı Tazminatı İle İlgili Önemli Noktalar

Yaşanan bir kazanın ardından hem maddi hem de manevi olarak zarara uğranabilir.

Bu zararın ne kadar olduğunun hesaplanabilmesi için ise bir uzmana danışılması gerekir.

İşgücü kaybı ya da destekten yoksun kalınma olarak da bilinen bu süreç kapsamında tazminat hesaplanırken gerekli olan tüm ekonomik veriler eksiksiz ve hatasız olarak verilmelidir.

Yasal bir zemin üzerine oturtulduğu takdirde işgücü kaybı tazminatını kuruşu kuruşuna almak mümkün hale gelebilir.

Başvurunun içeriğine, doğruluğuna ve niteliğine bağlı olarak farklılık gösteren bu tutar için profesyonel destek alınması gerekir.

Eğer yeterli bilgi ve donanım olmadan işgücü kaybı tazminatı başvurusu yapılırsa olumsuz yanıt alınma olasılığı yüksek olacaktır.

Genel olarak bakıldığında işgücü kaybı hesabı yapılırken hesap yöntemi, yaşam tablosu, olay tarihi, davalı kusur oranı, kazalı doğum tarihi, adı,

rapor tarihi, eş ve çocuk sayısı gibi işaretlemeler yapılır. Bunlar hesaplama aracında yer alan bilgiler olup en net bilgilere ulaşabilmek için bu alanda yetkili kişilere danışmak gerekir.